VSTÚPTE DO VIRTUÁLNEJ KANCELÁRIE

Našim cieľom je ponúknuť Vám jednoduché a účelné riešenia pre agendy, s ktorými sa stretávate v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. Cieľom nášho snaženia je pomôcť Vám formou doplnkových kancelárskych, webových a IT služieb, ale aj poradenstvom v rôznych oblastiach.

Nechceme nahrádzať, konkurovať existujúcim komplexným riešeniam alebo informačným systémom, ale za minimálnych nákladov na mieru navrhnúť a vytvoriť účelný proces, ktorý Vám aj pri minimálnych počítačových znalostiach a rozsahu prác pomôže dosiahnuť očakávaný výsledok.

Virtuálna kancelária je do budúcnosti rozšíriteľná o ďalšie a ďalšie služby, a to na základe Vašich podnetov ale aj našich skúseností. Máte možnosť si vybrať len tie časti a služby, ktoré potrebujete doplniť k svojim existujúcim nastaveniam a zvyklostiam v rámci vašich "kancelárskych" firemných procesov.


Cookies lišta


Zmena zákona o elektronických komunikáciách (ZEK) od 1.2.2022

  1. Určite ste si všimli pri návštevách webových stránok vo väčšej miere vyskakujúce tzv. cookies lišty.
  2. Nový zákon je striktnejší a definuje podmienky pre využívanie cookies súborov, ktoré zbierajú o Vás informácie pri Vašej návšteve webových stránok.
  3. Ponúkame Vám rýchlu implementáciu cookies lišty, ktorá spĺňa všetky legislatívne definované požiadavky.
04.05.2022, tlačová správa

Usmernenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb   Stanovisko úradu ku cookies lište
WEBOVÉ SLUŽBY

JEDNODUCHO A POHODLNE Z ĽUBOVOĽNÉHO MIESTA


Aktuálne webové služby sú dostupné pre registrovaných užívateľov iKancelárie, pomocou zariadenia (počítač, notebook, tablet, smartphone) pripojeného na Internet.

Bezplatnou registráciou získavate úvodný kredit na ich vyskúšanie. K dispozícii sú nasledovné webové služby  : 

  • Jednoduchá evidencia osôb, predmetov a udalostí
  • Personifikovaná tlač dokladov
  • Rezervačný systém, jednoducho integrovateľný vo Vašom webovom prostredí
  • Jednoduché úložisko dokumentov

Čítajte viac ...
GDPR (General Data Protection Regulation)


Od 25.5.2018 je v platnosti nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V súvislosti s týmto nariadením bol prijatý zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Táto zmena vstúpila do povedomia verejnosti pod označením GDPR (General Data Protection Regulation).


Ponúkame Vám účelné riešenie na modernej webovej platforme, ktoré Vám umožní prístup k agende GDPR kedykoľvek a kdekoľvek. Podmienkou je internetové pripojenie. Naše riešenie Vám poskytuje správu a riadenie GDPR agendy v jednotnom prostredí webovej aplikácie. Je určené pre malé a stredné firmy, pre ktoré prostredníctvom tejto aplikácie získate súlad Vašej spoločnosti s nariadením GDPR, a to za prijateľných finančných a časových nákladov. Veľkou výhodou tohto riešenia je aktualizácia dotknutých častí aplikácie o nové nariadenia úradu a povinnosti, vyplývajúce z nariadenia GDPR v praxi, ako aj minimálna prácnosť pri zmene, prípadne rozšírení procesov, v rámci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov.


Je len na Vás, či pristúpite k tejto zákonnej povinnosti minimalisticky, alebo využijete synergické efekty a pri implementácii GDPR si zároveň dotiahnete nastavenia (napríklad retenčné usmernenia), zarchivujete/zlykvidujete na základe týchto nastavení nepotrebné dáta, či už v písomnej, alebo aj v elektronickej podobe.


Čítajte viac ...


WHISTLEBLOWING


NOVINKA v zmysle zákona 307 zo 16. októbra 2014. Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť ") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločneskej činnosti.


Pokiaľ ste sa rozhodli využiť tútu službu, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke Kontakt.
Tvorba webových stránok a aplikácií


V rámci týchto kancelárskych webových riešení ako súvisiaci produkt, ponúkame aj tvorbu webových stránok a aplikácií. Rozsah riešení môže byť v troch verziách, podľa rozsahu a náročnosti predstáv a požiadaviek zákazníkov :

  • jednoduché statické webové stránky so základnými objektami, ako je text, obrázok, formulár pre zasielanie mailov,...
  • vytvorenie a správa e-shopu, SEO optimalizácia, pokročilejšie funkcionality e-shopu
  • pokročilé webové stránky alebo portálové riešenia s aplikáciami, ako je správa osôb, predmetov, personifikovaná tlač z webového prostredia, hromadný e-mail nad DB osôb ...