VSTÚPTE DO VIRTUÁLNEJ KANCELÁRIE

Našim cieľom je ponúknuť Vám jednoduché a účelné riešenia pre agendy, s ktorými sa stretávate v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. Cieľom nášho snaženia je pomôcť Vám formou doplnkových kancelárskych, webových a IT služieb, ale aj poradenstvom v rôznych oblastiach.

Nechceme nahrádzať, konkurovať existujúcim komplexným riešeniam alebo informačným systémom, ale za minimálnych nákladov na mieru navrhnúť a vytvoriť účelný proces, ktorý Vám aj pri minimálnych počítačových znalostiach a rozsahu prác pomôže dosiahnuť očakávaný výsledok.

Virtuálna kancelária je do budúcnosti rozšíriteľná o ďalšie a ďalšie služby, a to na základe Vašich podnetov ale aj našich skúseností. Máte možnosť si vybrať len tie časti a služby, ktoré potrebujete doplniť k svojim existujúcim nastaveniam a zvyklostiam v rámci vašich "kancelárskych" firemných procesov.


WEBOVÉ SLUŽBY

JEDNODUCHO A POHODLNE Z ĽUBOVOĽNÉHO MIESTA


Aktuálne webové služby sú dostupné pre registrovaných užívateľov iKancelárie, pomocou zariadenia (počítač, notebook, tablet, smartphone) pripojeného na Internet.

Bezplatnou registráciou získavate úvodný kredit na ich vyskúšanie. K dispozícii sú nasledovné webové služby  : 

 • Jednoduchá evidencia osôb, predmetov a udalostí
 • Personifikovaná tlač dokladov
 • Rezervačný systém, jednoducho integrovateľný vo Vašom webovom prostredí
 • Jednoduché úložisko dokumentov

Čítajte viac ...
GDPR (General Data Protection Regulation)


Od 25.5.2018 je v platnosti nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V súvislosti s týmto nariadením bol prijatý zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Táto zmena vstúpila do povedomia verejnosti pod označením GDPR (General Data Protection Regulation).


Ponúkame Vám účelné riešenie na modernej webovej platforme, ktoré Vám umožní prístup k agende GDPR kedykoľvek a kdekoľvek. Podmienkou je internetové pripojenie. Naše riešenie Vám poskytuje správu a riadenie GDPR agendy v jednotnom prostredí webovej aplikácie. Je určené pre malé a stredné firmy, pre ktoré prostredníctvom tejto aplikácie získate súlad Vašej spoločnosti s nariadením GDPR, a to za prijateľných finančných a časových nákladov. Veľkou výhodou tohto riešenia je aktualizácia dotknutých častí aplikácie o nové nariadenia úradu a povinnosti, vyplývajúce z nariadenia GDPR v praxi, ako aj minimálna prácnosť pri zmene, prípadne rozšírení procesov, v rámci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov.


Je len na Vás, či pristúpite k tejto zákonnej povinnosti minimalisticky, alebo využijete synergické efekty a pri implementácii GDPR si zároveň dotiahnete nastavenia (napríklad retenčné usmernenia), zarchivujete/zlykvidujete na základe týchto nastavení nepotrebné dáta, či už v písomnej, alebo aj v elektronickej podobe.


Čítajte viac ...
WHISTLEBLOWING


NOVINKA v zmysle zákona 307 zo 16. októbra 2014. Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť ") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločneskej činnosti.


Pokiaľ ste sa rozhodli využiť tútu službu, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke Kontakt.
Tvorba webových stránok a aplikácií


V rámci týchto kancelárskych webových riešení ako súvisiaci produkt, ponúkame aj tvorbu webových stránok a aplikácií. Rozsah riešení môže byť v troch verziách, podľa rozsahu a náročnosti predstáv a požiadaviek zákazníkov :

 • jednoduché statické webové stránky so základnými objektami, ako je text, obrázok, formulár pre zasielanie mailov,...
 • webové stránky plus jednoduchý e-shop
 • pokročilé webové stránky alebo portálové riešenia s aplikáciami, ako je správa osôb, predmetov, personifikovaná tlač z webového prostredia, ...


IT podpora (HW, SW)


Aj v rámci tejto agendy ponúkame riešenia v kontexte princípov Virtuálnej kancelárie:

 1. pomoc pri riešení problémov s hardwérom, od diagnostiky a výmeny komponentov, až po dodanie nových IT zariadení
 2. pomoc pri riešení problémov so softwérom Takisto Vám nainštalujeme, reinštalujeme operačný systém a ďalší potrebný software..
 3. pomoc pri inštalácii sieťových komponentov a pripojenia na Internet.
 4. dôležitou súčasťou portfólia IT služieb je poradenstvo pri odporúčaní dostupných freeware (bezodplatných) SW riešení.
 5. nesmieme zabudnúť ani na bezpečnosť, kde okrem antivírusovej ochrany vieme odporučiť a nastaviť user manažment hesiel.